20111003

Kebaikan Penulisan Serta Elemen Di Dalamnya

           Penulisan merupakan cara komunikasi sehala. Sistem penulisan ini didahului dengan penulisan purba, iaitu sistem penulisan yang bersifat ideograf. Penulisan jenis ini berbeza dengan sistem fonetik. Sejarah sistem penulisan telah berkembang dalam pelbagai jenis peradaban manusia yang berbeza. Terdapat beberapa elemen penting didalam sesebuah penulisan iaitu penulis, pembaca dan mesej. Penulisan turut membawa kebaikan kepada masyarakat umumnya. Sebagai contoh, penulisan bersifat ilmiah dapat membantu pembaca daripada golongan pelajar untuk mencari maklumat mengenai bidang pelajaran yang di ambil. Sesuatu mesej juga dapat di sampaikan dengan meluas melalui penulisan. Zaman ultra-moden yang sedang kita lalui ini membolehkan sesebuah penulisan itu di sampaikan dengan mudah. Sebagai contoh, kewujudan laman sosial seperti blog dapat membantu penyampaian sesuatu mesej melalui penulisan dengan lancar. Hal ini kerana individu tidak perlu mempunyai blog untuk mengakses mesej yang di sampaikan. Berkenaan penulisan, terdapat tiga jenis pembaca. Pertama adalah pembaca yang di kenali. Melalui pembaca yang di kenali ini, sesebuah penulisan itu tidak tersebar luas. Hal ini kerana pembaca tidak di kenali terdiri daripada pembaca individu atau pembaca yang bersaiz kecil. Kedua adalah jenis pembaca  umum. Pembaca umum ini terdiri daripada pelbagai lapisan umur. Melalui jenis pembaca ini, sesebuah penulisan itu dapat di sebarkan secara meluas. Jenis pembaca yang terakhir adalah jenis pembaca yang sukar di pengaruhi. Pembaca jenis ini kebiasaannya berkaitan dengan penulisan berbentuk penghujahan. Objektif utama penulis yang berkaitan dengan pembaca jenis ini adalah menukar pandangan pembaca terhadap isu atau penulisan yang di hasilkan. Sebagai contoh, seseorang penulis mengangkat tema berkenaan keagamaan di dalam penulisannya. Tema keagamaan adalah suatu tema yang sensitif dan sukar di terima oleh setiap individu. Maka di sini pembaca yang sukar di pengaruhi akan wujud. Ketiga-tiga elemen ini perlu wujud didalam setiap karya untuk menjadikan sesebuah karya itu layak di panggil sebuah penulisan.

No comments: