20111012

Golongan Pendakwah- Matlamat Tidak Menghalalkan Cara

MuliaMulia merupakan tema yang telah saya pilih untuk menyiapkan tugasan individu yang telah diberikan oleh pensyarah Pn. Rohizah Binti Halim untuk subjek pengantar penulisan. Kenapa saya memilih tema ini sebagai tema yang utama untuk tugasan individu berbanding dengan tema-tema yang lain? Hal ini kerana apabila saya melihat perkataan "Mulia", pelbagai gambaran menerjah ruang pemikiran saya. Mulia di maksudkan sebagai suatu tahap yang menjadikan seseorang itu di pandang tinggi dan di hormati. Namun kemuliaan seseorang itu akan hilang atau tidak lagi di hormati jika seseorang itu menyalahgunakan penghormatan yang telah di beri oleh masyarakat khususnya. Situasi ini yang akan saya kupas di dalam tugasan individu saya ini.

Setelah saya memillih tema untuk tugasan ini, saya perlu melalui proses seterusnya iaitu memilih tajuk khusus (tajuk kecil) yang berkaitan dengan tema yang saya pilih. Setelah saya memahami tema ini, saya memilih "Golongan Pendakwah-Kemuliaan Tercalar Menerusi Pendekatan Yang Di Guna?" sebagai tajuk khusus untuk tugasan saya ini.

Selepas mendapat saranan daripada pensyarah mengenai tajuk tersebut yang kurang jelas, maka saya mengambil keputusan untuk memilih tajuk baru bagi tugasan saya iaitu tajuk "Golongan Pendakwah- Matlamat Tidak Menghalalkan Cara" sebagai tajuk tugasan saya.

Seterusnya, saya perlu membuat rangka mengenai tajuk ini untuk memudahkan saya menghasilkan penulisan ilmiah. Apabila melalui proses membina rangka, saya perlu mengkaji mengenai golongan pendakwah ini bagi memudahkan sesi soal jawab. Hal ini di sebabkan saya menggunakan teknik (4W 1H) di dalam menghasilkan penulisan ini. Teknik (4W 1H) adalah teknik di mana pendekatan soalan-soalan seperti siapa, apa, mengapa, bila dan bagaimana akan di gunakan untuk memudahkan isi-isi dan maklumat yang berkaitan dengan tajuk khusus di keluarkan.

Selain itu, saya telah mencari pelbagai maklumat mengenai golongan pendakwah ini di internet untuk memudahkan saya mengaitkannya dengan tajuk khusus yang saya pilih. Seterusnya, saya perlu mencetak helaian entri pertama di blog dan rangka untuk di serahkan kepada Pn. Rohizah untuk di semak dan di nilai sebagai pelengkap kepada tugasan minggu ini. Sekian.

No comments: