20111219

Golongan Pendakwah- Matlamat Tidak Menghalalkan Cara (Entri Terakhir)

Berdasarkan tajuk yang saya pilih, saya telah menyediakan draf kasar iaitu pernyediaan terakhir sebelum saya menghasilkan manuskrip yang akan saya serahkan kepada pensyarah saya pada hari terakhir sesi kuliah.

Pada peringkat ini, penjelajahan saya untuk mencari maklumat semakin meluas. Saya menggunakan kemudahan teknologi yang sedia ada untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan jitu pengisiannya.

Pengisian di dalam draf kasar yang saya sediakan, bermula dengan tema yang saya pilih iaitu tema 'Mulia'. Seterusnya tajuk tugasan saya iaitu "Golongan Pendakwah-Matlamat tidak menghalalkan cara". Selepas itu, saya menerangkan mengenai pendahuluan, isi-isi penting seterusnya kesimpulan berdasarkan tajuk tersebut dan juga isi-isi yang saya kaitkan. Akhir sekali, saya turut menyatakan rujukan-rujukan yang saya ambil di dalam menghasilkan kerja khusus ini.

Penghasilan manuskrip pula bermaksud, kerja akhir iaitu kesinambungan daripada pemilihan tema, pemilihan tajuk, perbincangan, dan penghasilan draf kasar. Segala yang pernah di bincangkan perlu di masukkan di dalam manuskrip tersebut. Selain itu juga, penghasilan manuskrip ini turut melibatkan segala kertas kerja daripada waktu awal pemilihan tema sehinggalah terhasilnya manuskrip akhir.

Apabila manuskrip ini telah siap, saya akan menghantarnya kepada pensyarah saya iaitu Cik Rohizah untuk di nilai dan penggredan markah.

No comments: